ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 19-20 & ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2-4

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122067499000

Τηλ. Επικοινωνίας 2105794438

Οικονομικές Καταστάσεις